Kierunki jazdy

Obszarem działalności jest teren całej Europy.

Główne kierunki na których można spotkać nasze pojazdy to:

Niemcy - Polska, Litwa, Łotwa, Estonia

Polska - Niemcy

Niemcy - Niemcy (transport kabotażowy)

Niemcy - Belgia

Polska - Belgia